HACCP certificaat

Op 9 september heb ik met succes mijn certificaat HACCP behaald.

Wat is HACCP?
HACCP is de afkorting van:

azard
nalysis
ritical
ontrol
oints

Het is een voedselveiligheidssysteem. Het betekent dat een organisatie die voedsel bereidt, bewerkt en/of (onverpakt) verkoopt nagaat (Analysis) welke onderdelen in het productie- of bereidingsproces van voedsel bedreigingen (Hazard) voor de gezondheid tot gevolg kunnen hebben. De onderdelen waar risico’s (Critical Control Points) kunnen ontstaan houdt de organisatie vervolgens nauwkeurig in de gaten. Een HACCP-plan is een gestructureerde methode om alle relevante gevaren tijdens het proces van bereiding van voedsel te elimineren, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. HACCP omvat 7 basisprincipes die zijn beschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization (WHO). 

7 basisprincipes van HACCP

  1. Inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de reële gevaren aan; 
  2. Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast; 
  3. Geef per CCP de kritische grenzen aan; 
  4. Stel vast hoe de CCP’s bewaard worden; 
  5. Leg de correctieve acties vast per CCP; 
  6. Pas verificatie toe; 
  7. Houd documentatie en registraties bij.